Preview Mode Links will not work in preview mode

Flip the System Podcast

Dec 21, 2018

Met Arjan van der Meij - docent natuurkunde, en ambassadeur van Maker Education – blik ik terug op het bewogen onderwijsjaar 2018. Het lerarentekort, de ministers en vmbo Maastricht zijn onder andere onderwerp van gesprek, en we luisteren naar zijn zelfontworpen Wilhelmusmachine.