Preview Mode Links will not work in preview mode

Flip the System Podcast


Jan 4, 2019

In 2018 verscheen het boek 'En als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven' van Eva Naaijkens en Martin Bootsma. Zij laten zien hoe zij de Alan Turing School systematisch hebben opgezet en daarbij veel ruimte laten voor de leraar als professional en professionele ontwikkeling. 

 

Voor meer informatie over dit boek, zie hier: https://www.uitgeverijpica.nl/titels/nieuw/en-wat-als-we-nu-weer-eens-gewoon-gingen-lesgeven-pica