Preview Mode Links will not work in preview mode

Flip the System Podcast


Jul 29, 2020

Pieter Leenheer (1938) schreef een boek over de moderne geschiedenis van het leraarschap in het voortgezet onderwijs. Hij schetst hoe de ontwikkelingen in aanloop naar de Mammoetwet en alle kleine stelselingrepen van daarna niet slaagden omdat er geen sprake was van een gedeelde beroepsidentiteit. Die is er nog steeds niet.

 

Zijn boek 'De bril van de leraar' is gratis te downloaden op www.uitgeverijphronese.nl onder het menukopje 'Gratis', maar ook als boek te lezen.