Preview Mode Links will not work in preview mode

Flip the System Podcast


Sep 28, 2018

Waarom wordt het Nederlands onderwijs niet beter? Dat is het thema van ons nieuwe boek 'De sluipende crisis'. In deze aflevering ga ik in gesprek met mijn co-auteur Dorien Zevenbergen over dit nieuwe werk.