Preview Mode Links will not work in preview mode

Flip the System Podcast


Aug 31, 2018

Met Jelmer Evers sta ik stil bij de ontstaangeschiedenis van ons boek Het Alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs! dat in 2013 uitkwam. En wat gebeurde er bij de inmiddels legendarische boekpresentatie?