Preview Mode Links will not work in preview mode

Flip the System Podcast


Sep 7, 2018

Met Jan van de Ven, een van de gezichten van Po-in-Actie, praat ik over twee onderwerpen: waarom het zo lang duurde voordat het PO in beweging kwam nadat Het Alternatief uit kwam, en wat onze visie op het lerarenregister. Volgende week deel twee van dit gesprek.