Preview Mode Links will not work in preview mode

Flip the System Podcast


Sep 14, 2018

In deze aflevering praat ik verder met Jan van de Ven over het Lerarenregister, de Onderwijscoöperatie en PO-in-Actie!