Preview Mode Links will not work in preview mode

Flip the System Podcast


Sep 21, 2018

In 2014 werden we door toenmalig coalitiepartijen VVD en PvdA uitgenodigd om met andere onderwijsvernieuwers in gesprek te gaan over een toekomstplan voor ons onderwijs. In deze aflevering staan we stil bij wat er allemaal achter de schermen plaats heeft gevonden.